AVG

 

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens. Vanaf 25-05-2018 gaat de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.

Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van belang u op de hoogte te stellen wat Happy Paws doet met uw gegevens.

 

Persoonsgegevens die Happy Paws verwerkt

Happy Paws hondenuitlaatservice en thuisdierverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u de deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

* NAW-gegevens

* Telefoonnummers

* E-mail adressen

* Gegevens van de hond(en)

 

Waarom worden uw gegevens verzameld?

* In verband met de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant.

* Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond(en) en informatie betreffende vakantie en wijzigingen.

* NAW – gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen.

* Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en voor belastingaangifte.

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Happy Paws hondenuitlaatservice en thuisdierverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

 

Delen persoonsgegevens met derden

Happy Paws hondenuitlaatservice en thuisdierverzorging gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Zij zal gegevens niet verstrekken aan derden wanneer dit niet relevant is om de diensten uit te voeren zoals aangegeven in de overeenkomst, of vanwege het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking uw persoonsgegevens sturen naar info@hushappypaws.nl

 

Tot slot

Happy Paws hondenuitlaatservice en thuisdierverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens niet goed bewaard worden of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hushappypaws.nl

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Voor vragen stuur gerust een mail.